Zuzana NEUBAUEROVÁ

Bakalářská práce

Životní styl hip hopové subkultury

Lifestyle of the Hip Hop Subculture
Anotace:
Bakalářská práce popisuje životní styl hip hopové subkultury. V teoretické části se zabývá základními pojmy, definicemi a historií související s tématem. Dále se věnuje charakteristice adolescence a jejího úskalí. Pozornost je dále soustředěna na časnou a střední dospělost, kde se věnuje volnému času dospělých a jejich práci. V poslední kapitole teoretické části je popisována závislost a návykové látky …více
Abstract:
The thesis describes the lifstyle of the hip hop sub culture. The theoretical part focuses on elementary terms, definitions and history connected with the topic. Further it talks about the characteristics of adolescence nad it's challenges, early and middle adulthood, where it describes leisure time and work of adults. Last chapter introduces depandance and drug abuse and talks about three most frequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Jurčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUBAUEROVÁ, Zuzana. Životní styl hip hopové subkultury. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika