Bc. Šárka Ivanovičová

Bakalářská práce

Cirkusové motivy v dílech Eduarda Basse a Ivana Olbrachta

Circus themes in works of Eduard Bass and Ivan Olbracht
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá povídkovými soubory O zlých samotářích Ivana Olbrachta a Lidé z maringotek Eduarda Basse. Hlavním tématem práce je problematika cirkusu, která obě díla spojuje. Práce definuje základní pojmy spojené s fenoménem cirkusu a stručně nastiňuje dějiny českého cirkusáctví. Dále obsahuje kapitoly o životních osudech a tvorbě Eduarda Basse a Ivana Olbrachta. Následující část je věnována …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis deals with collections of short stories O zlých samotářích by Ivan Olbracht and Lidé z maringotek by Eduard Bass. The main theme of the paper is the issue of circus, which binds both works together. Paper defines the basic concepts associated with the phenomenon of circus and briefly outlines the history of the Czech circus. It also includes chapters about Eduard Bass´s and Ivan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy