Bc. Anastasiia Makhynia

Bakalářská práce

Přínos projektů EDEN a CALYPSO pro rozvoj cestovního ruchu v České republice

Benefits of the projects EDEN and CALYPSO for the tourism development in the Czech Republic
Anotace:
MAKHYNIA, Anastasiia. Přínos projektů EDEN a CALYPSO pro rozvoj cestovního ruchu v ČR. Bakalářská práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. Praha: 2014, 62 strany. Předmětem bakalářské práce na téma " Přínos projektů EDEN a CALYPSO pro rozvoj cestovního ruchu v České republice" jsou projekty EDEN a CALYPSO prováděné Evropskou komisí za učelem rozvojů a podpory cestovního ruchu v určitých oblastech …více
Abstract:
MAKHYNIA, Anastasiia. Benefits of the projects EDEN and CALYPSO for the tourism development in the Czech Republic. Bachelor's Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Praha: 2014. 62 pages. Subjects of the bachelor's dissertation on the topic "Benefits of the projects EDEN and CALYPSO for the tourism development in the Czech Republic" are projects EDEN and CALYPSO, implemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze