Bc. Milena Palenikova

Bakalářská práce

Zaměření nabídky denního stacionáře z pohledu seniorů a pečujících osob v Moravské Třebové.

Foccusing on a day care centre for the elderly people offer viewed from the older poeple and caregivers perspective in Moravska Trebova
Anotace:
Název práce: Zaměření nabídky denního stacionáře z pohledu seniorů a pečujících osob v Moravské Třebové. Počet slov: 13 635 Bakalářská práce se zaměřuje na nabídku služeb denního stacionáře a na úlohu formální a neformální pomoci při zajišťování domácí péče o seniora. Problematika je rozebírána z pohledu seniorů se zdravotním postižením a pečujících osob. Cílem mé práce je zodpovězení hlavní výzkumné …více
Abstract:
The title of the thesis: Foccusing on a day care centre for the elderly people offer viewed from the older people and caregivers perspective in Moravska Trebova. Number of words: 13 635 Bachelor´s thesis is focused on services offered by a day care center as well as on the role of formal and informal assistance in providing home care for the elderly. The issue is analyzed form the perspective of older …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Klápšťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií