Bc. Vojtěch BULÍČEK

Diplomová práce

Vliv huminové látky HS 1500 na toleranci jesetera malého vůči dusitanům

Influence of humic substance HS 1500 on tolerance of Sterlet to nitrite
Anotace:
Cílem práce bylo posoudit vliv huminové látky HS 1500 na toleranci jesetera malého (Acipenser ruthenus) vůči dusitanům. Jako zdroj látky HS 1500 byl použit přípravek Huminfeed. Tolerance jesetera malého vůči dusitanům byla posouzena na základě výsledků testů akutní toxicity a na základě výsledků hematologického a biochemického vyšetření krve ryb, které byly vystaveny zvýšené koncentraci dusitanů v …více
Abstract:
The aim of the thesis was to assess the effect of humic substance HS 1500 on the tolerance of Sterlet (Acipenser ruthenus) to nitrite. Preparation Huminfeed was used as a source of substance HS 1500. Tolerance of Sterlet to nitrite was assessed on the basis of the results of acute toxicity tests and the results of haematological and biochemical blood examination of fish that were exposed to increased …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014
Zveřejnit od: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana Máchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BULÍČEK, Vojtěch. Vliv huminové látky HS 1500 na toleranci jesetera malého vůči dusitanům. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta rybářství a ochrany vod

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Rybářství

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nw3cgn nw3cgn/2
21. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2014
Bulanova, L.
22. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.