Bc. Michal Pavlík

Bakalářská práce

Homosexualita v kresťanstve v minulosti a dnes

Conceptualization of Homosexuality in Christianity:
Abstract:
The thesis deals with the conceptualization of homosexual behavior and homosexuality in Christianity in the past and today. The theoretical bases of this paper is the assumption of changes in sexual discourses from structuralist perspective. In this paper, we compare the pre-modern and modern sexual discourses and the impact they have had on conceptualization of homosexuality in Christian religion …více
Abstract:
Práca sa venuje téme konceptualizácie homosexuálneho správania a homosexuality v kresťanskom kontexte v minulosti a dnes. Teoretickým základom tejto práce je štrukturalistický predpoklad existencie sexuálnych diskurzov. Obsahom práce je porovnanie premoderného a moderného sexuálneho diskurzu a ich vplyv na konceptualizáciu homosexuality v kresťanstve. Okrem porovnania premoderného a moderného chápania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.