Kateřina KÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Vliv ionizujícího záření na živé organismy

Effects of ionizing radiation on living organisms
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu ionizujícího záření na živé organismy. Úvodní kapitoly teoretické části bakalářské práce jsou věnovány charakteristice ionizujícího záření, jeho detekci a využití. Stěžejní kapitola teoretické části práce se zabývá působením ionizujícího záření na živé organismy v různých úrovních - na molekulární úrovni, na buněčné úrovni a komplexním působením …více
Abstract:
Submitted bachelor thesis deals with the issue of the effects of ionizing radiation on living organisms. The introductory chapters of the theoretical part of the bachelor thesis are dedicated to the characteristics of ionizing radiation, its detection and utilization. The main chapter of the theoretical part of the thesis deals with the action of ionizing radiation on living organisms at different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÁŇOVÁ, Kateřina. Vliv ionizujícího záření na živé organismy. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta