Bc. Denisa Matoušková

Bachelor's thesis

Užití psychologické smlouvy v podniku: případová analýza

Use of psychological contract in a firm: a case analyses
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení procesů spojených s psychologickou smlouvou ve vybrané společnosti. První část práce poskytuje současné poznatky z výzkumné činnosti především zahraničních vědců, ze kterých vycházejí následné analýzy a doporučení. Práce si klade za cíl zmapovat tyto procesy, analyzovat interní komunikaci a personální činnost v podniku. Zvolenými nástroji jsou dotazník …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on managing the psychological contract in a selected company. The first part of the thesis provides current knowledge from foreign research. The following analysis and recommendations are based on the first section. The aim of this work is to map processes of the psychological contract, to analyse internal communication and personnel activities in the company. The chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.
  • Reader: Mag. Dr. Eva Born

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta