Quoc Tuan Nguyen

Bakalářská práce

Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů

The use of software products for controlling enterprise processes
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů“ je popis makra vytvořeného pomocí jazyka Visual Basic v programu Microsoft Excel na zlepšení části procesu. Práce se skládá z těchto částí: popis vybraného procesu, analýza současného stavu a identifikace kořenového problému, návrh řešení – vytvoření makra a jeho popis, analýza výhod řešení a splnění účelu.
Abstract:
The subject of the bachelor‘s thesis „Use of software tools for controlling enterprise processes“ is to describe a macro script created in Visual Basic using Microsoft Excel software for process improvement. The thesis consists of following parts: description of process, analysis of the current situation, identification of root cause, the suggestion of solution – macro creation, advantage and purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Hembera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta