Bc. Milena Holá

Diplomová práce

Pachatelé trestné činnosti, předsudky a problematika začlenění do společnosti

Offenders, prejudice and social integration
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice pachatelů trestné činnosti, předsudcích vůči propuštěným jedincům a jejich začleňování do společnosti. Hlavním cílem je zjistit předsudky obyvatel okresu Most vůči propuštěným osobám z výkonu trestu odnětí svobody, analyzovat je a navrhnout opatření na jejich zlepšení. V úvodní části se práce věnuje charakteristice zkoumané problematiky, objasňuje vlivy uvěznění …více
Abstract:
The diploma thesis summarizes the problematics of criminal offenders, prejudices against released individuals and their integration into society. The main point of this thesis is to find out the prejudices of inhabitants of the district Most against released persons from prison, analyse these prejudices and to suggest a solution for their improvement. The introduction of this thesis is focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Kostolný, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní