Anna Košáková

Bakalářská práce

Přijímání a adaptace zaměstnanců

Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat proces přijímání a adaptace zaměstnanců ve firmě XY. Následně identifikovat, zda průběh těchto procesů koresponduje s očekáváním a potřebami zaměstnanců. Teoretická část čerpá z odborné literatury a charakterizuje výše zmíněné procesy. V praktické části je představena firma XY, její firemní kultura a postup při přijímání a adaptaci nově nastupujících zaměstnanců …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the process of onboarding and adaptation of employees in company XY and subsequently to identify whether the progress of these processes corresponds with expectations and needs of the employees.The theoretical part draws from literature and characterizes the above-mentioned processes.The practical part introduces company XY, its corporate culture and the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/nwabdj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty