Lucie Hajdová

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace příspěvkové organizace ZOO Zlín

The Analysis of Marketing Communication of the Contributory Organization ZOO Zlín
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace příspěvkové organizace ZOO Zlín. Cílem bakalářské práce bylo vypracování literární rešerše zaměřené na oblast marketingové komunikace a tvorba teoretických východisek pro zpracování praktické části. Cílem praktické části byla analýza současného stavu marketingové komunikace ZOO Zlín. V bakalářské práci bylo využito především kvalitativního …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of the current state of marketing communi-cation of the contributory organization ZOO Zlín. The aim of the theoretical part was processing literature search focused on the area of marketing communication and the subsequent creation of theoretical basis for processing of practical part. The aim of practical part was analysis of the current state of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hajdová, Lucie. Analýza marketingové komunikace příspěvkové organizace ZOO Zlín. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe