Phuong Thi Thanh Truong

Diplomová práce

Bayesian model selection

Bayesian model selection
Anotace:
Model selection is an important problem in many branches including statistical analysis. In this thesis, we use the Bayesian model-selection to find the model that is the most suitable for the given data. We begin with Bayesian inference and theoretical background of Bayesian model selection. We derive the posterior distribution and marginal likelihood for linear regression models. By using Bayesian …více
Abstract:
Model selection is an important problem in many branches including statistical analysis. In this thesis, we use the Bayesian model-selection to find the model that is the most suitable for the given data. We begin with Bayesian inference and theoretical background of Bayesian model selection. We derive the posterior distribution and marginal likelihood for linear regression models. By using Bayesian …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Kracík
  • Oponent: Thanh Tien Thach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.