Peter Lichvár

Bakalářská práce

Komparácia Javascript ES6 a jeho knižnice React JS z pohľadu začínajúceho vývojára

Komparace Javascript ES6 a jeho knihovny React JS z pohledu začínajícího vývojáře
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Vanilla JavaScriptu a jeho knihovny React JS z pohledu začínajícího vývojáře. Cílem práce je detailně zmapovat, prakticky demonstrovat a následně porovnat základní principy vybraných nástrojů Vanilla JavaScript a React JS. Práce se skládá ze tří pomyslných částí. Po vymezení důležitých pojmů se autor v první části věnuje přístupu Vanilla JavaScriptu. Daná …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of Vanilla JavaScript and its React JS library from the perspective of a beginning developer. The aim of the work is to map in detail, practically demonstrate and then compare the basic principles of selected tools Vanilla JavaScript and React JS. The work consists of three imaginary parts. After defining important terms, the author deals in the first part …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou Vanilla JavaScriptu a jeho knižnice React JS z pohľadu začínajúceho vývojára. Cieľom práce je detailne zmapovať, prakticky demonštrovať a následne porovnať základné princípy vybraných nástrojov Vanilla JavaScript a React JS. Práca sa skladá z troch pomyselných častí. Po vymedzení dôležitých pojmov sa autor v prvej časti venuje prístupu Vanilla JavaScriptu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Jana Fortinová
  • Oponent: Aleš Prágr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83348