Jitka DRAHOVZALOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Motivační faktory ke studiu v závislosti na školní úspěšnosti u dětí staršího školního věku

Motivating factors to study depending on the school success in school children school
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ověřit vliv motivačních faktorů ke studiu se školní úspěšností dítěte sedmé třídy základní školy. Bakalářská práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je popsán individuální rozvoj žáka ve výchovně vzdělávacím procesu, dále vymezení pojmu školní úspěšnost a neúspěšnost žáků, motivace ke studiu a specifika motivace u dítěte staršího školního věku …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is to verify dependence of study motivation factors on school achievements of children in the seventh form of primary school. The thesis consists of a theoretical and research section. The theoretical part describes the development of the individual student in the pedagogic-educational process, then the definition of school success and failure of students, motivation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRAHOVZALOVÁ, Jitka. Motivační faktory ke studiu v závislosti na školní úspěšnosti u dětí staršího školního věku. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta