Jitka DRAHOVZALOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Motivační faktory ke studiu v závislosti na školní úspěšnosti u dětí staršího školního věku

Motivating factors to study depending on the school success in school children school
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je ověřit vliv motivačních faktorů ke studiu se školní úspěšností dítěte sedmé třídy základní školy. Bakalářská práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je popsán individuální rozvoj žáka ve výchovně vzdělávacím procesu, dále vymezení pojmu školní úspěšnost a neúspěšnost žáků, motivace ke studiu a specifika motivace u dítěte staršího školního věku …more
Abstract:
The aim of this bachelor work is to verify dependence of study motivation factors on school achievements of children in the seventh form of primary school. The thesis consists of a theoretical and research section. The theoretical part describes the development of the individual student in the pedagogic-educational process, then the definition of school success and failure of students, motivation to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRAHOVZALOVÁ, Jitka. Motivační faktory ke studiu v závislosti na školní úspěšnosti u dětí staršího školního věku. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta