Nikola ULRICHOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce na základních školách jako nástroj prevence a řešení sociálně patologických jevů

Social work in primary schools as a tool for the prevention and solution of socio-pathological phenomena
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na sociální práci ve školství. Cílem práce je analýza postojů pedagogických pracovníků a kurátorů pro děti a mládež k pozici sociálního pracovníka na základní škole a jeho potenciální náplň práce. Součástí výzkumného šetření je také mapování sociálně patologických jevů, které se na základních školách objevují nejčastěji. V práci rovněž analyzuji současnou prevenci a řešení …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on social work education. The aim is to analyze the attitudes of the teaching staff and curators for children and youth to the position of social worker at elementary school, and his potential job description. Part of the research is the mapping of social pathological phenomena at elementary schools appear more frequently. The work also analyzes the current prevention and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Petrů

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULRICHOVÁ, Nikola. Sociální práce na základních školách jako nástroj prevence a řešení sociálně patologických jevů. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce