Bc. Zuzana Lengyelová

Master's thesis

Forensic Authorship Analysis of Text Messages Using Stylistic and Stylometric Features

Forensic Authorship Analysis of Text Messages Using Stylistic and Stylometric Features
Abstract:
Práce se zabývá analýzou autorství anonymních textů ve forenzním prostředí. Poskytuje přehled o forenzní autorské analýze a jejích dvou hlavních přístupech, forenzní stylistice a stylometrie. Práce se zaměřuje především na textové zprávy, protože zprávy přinášejí jiné druhy problémů pro identifikaci autorství než jiné typy textů, a to především kvůli jejich krátké délce. Kromě toho uvádí případy z …more
Abstract:
The thesis deals with authorship analysis of anonymous texts in a forensic setting. It provides an overview of forensic authorship analysis and its two main approaches, forensic stylistics, and stylometry. The thesis mainly focuses on text messages since they introduce different sorts of problems for the identification of authorship than other forms of writing primarily due to their short length. Besides …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2022
  • Supervisor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.