Bc. Zbyněk Smetana

Diplomová práce

Energetická politika EU v oblasti zemního plynu, zájmy české vlády v dané oblasti a možnosti jejich prosazení

EU energy policy concerning natural gas, interests of the Czech government and the possibilities of their enforcement
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá energetickou politikou EU v oblasti zemního plynu, zájmy české vlády v dané oblasti a možnostmi jejich prosazení na mezivládní rovině vyjednává v EU. Cílem práce je ověření / vyvrácení následujících předpokladů. Prvním předpokladem je tvrzení, že současná energetické politiky EU v oblasti zemního plynu neodpovídá zájmům Vlády ČR v dané oblasti. Druhý předpoklad je založen …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the energy policy of the EU concerning natural gas; interests of the Czech government in this area and possibilities of enforcement these interests at the intergovernmental level of the EU negotiations. Main aim is to verify / falsify following assumptions. The first assumption is the claim that the current energy policy of the EU devoted to natural gas does not correspond …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií