Bc. Lukáš Dihel

Bakalářská práce

Umělá inteligence pro OpenTTD

Artificial Intelligence for OpenTTD
Anotace:
Hlavním cílem v této práci bylo vytvořit, případně rozšířit, umělou inteligenci do počítačové hry OpenTTD. Práce popisuje samotnou hru, použité technologie a nově vytvořenou AI.
Abstract:
The main goal of this thesis was to create a new Artificial Intelligence, or extend an existing one for the computer game OpenTTD. This thesis describes the game, used technologies and the newly created AI.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: Mgr. Matej Čižik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika