Josef Hroch

Bakalářská práce

Field weeds of cereals and other crops grown inselected farm

Polní plevele obilnin a dalších plodin pěstovaných ve vybraném zemědělském podniku
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem zemědělského podniku AGROSPOL Bolehošť, a. s., jeho strukturou pěstování obilovin a dalších plodin a jejich zaplevelení polními plevely. Zaplevelení bylo sledováno v plodinách: řepky ozimé, tritikale ozimém, ječmeni ozimém, pšenici ozimé, pšenici jarní, kukuřici seté a zelí bílém. Nejvíce početné plevele vyskytující se v daných plodinách jsou: Capsella bursa-pastoris …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the characterization of the agricultural enterprise AGROSPOL Bolehost, a. s., its system of growing cereals and other crops and their weed infestation. The infestation was observed in the following crops: winter rape, winter triticale, winter barley, winter wheat, spring wheat, maize and white cabbage. The most numerous weeds found in the crops are Capsella bursa-pastoris …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta