Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká, Ph.D.

Diplomová práce

Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR

Problems of the legalization revenues from punishable actions through banks in the CR
Anotace:
Tato diplomová práce „Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v České republice“ si bere za primární úkol vysvětlit a popsat problematiku stále širšího fenoménu, a tím je legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz. Legalizace výnosů z trestné činnosti jakožto trestný čin patří mezi nejzávažnější kriminalitu nabourávající celý ekonomický a finanční …více
Abstract:
This thesis „Legitimisation of the proceeds of the crime in consequence to the bank activities in the Czech republic“ is mainly focused on the description and explication of the widespread phenomenon – legitimisation of the proceeds of the crime, or so called money laundering. The legitimisation of the proceeds of the crime as a criminal offence could be considered as one of the most serious criminality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance