Barbora Lösslová

Bakalářská práce

Sociální práce s klienty s duševním onemocněním vzniklým v důsledku závislosti na návykových látkách

Range of social services for clients with mental disorders caused by drug addiction
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování sociálních služeb klientům, u nichž se rozvinulo duševní onemocnění důsledkem závislosti na návykové látce. V návaznosti na jejich zdravotní stav u nich došlo k poklesu soběstačnosti, a proto jsou umístěni do domova se zvláštním režimem. Práce analyzuje názor klientů i zaměstnanců domova se zvláštním režimem na poskytované sociální služby. Hlavním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of providing the social services to clients with mental disorder caused by drug addiction. Following their health condition, their self – sufficiency has decreased, so they need to be placed in a special regime home. Bachelor thesis analyzes opinions of clients and workers of special regime home on provided social services. The main purpose of this bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/fr69w/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě