Mgr. Eva Karaffová

Disertační práce

Stratégie zvládania u dospievajúcich s telesným postihnutím a možnosti intervenčného pôsobenia

Coping strategies in adolescents with physical disability and possibilities of their interventional impact
Abstract:
This project is tied up to the interest in problems of mental health, especially problems of young people coping with stress and of the impact on their psychical resilience, strengthening their resources. The basis of the project is evaluation of an experimental program, intended to improve resilience of young people against the negative impact of stress on their health. We are concentrating on training …více
Abstract:
Projekt nadväzuje na záujem o problematiku duševného zdravia, najmä o problémy zvládania záťaže u mladých ľudí a ovplyvňovanie ich psychickej odolnosti, posilňovaním zdrojov. Podstatou projektu je overovanie experimentálneho programu na zvyšovanie odolnosti voči negatívnemu dopadu stresu na zdravie v skupine dospievajúcich. Zameriavame sa na nácvik postupov v prevencii a na intenzívne rozvíjanie zdrojov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií