Mgr. Karin Blokešová

Diplomová práce

Vyživovací povinnost mezi manžely a mezi rozvedenými manžely

Maintenance Duty between Spouses and Divorced Spouses
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je Vyživovací povinnost mezi manžely a mezi rozvedenými manžely. První část obsahuje českou, slovenskou a polskou úpravu vyživovací povinnoati mezi manžely a je rozčleněna do kapitol vznik vyživovací povinnosti, rozsah a trvání, řízení a zánik. Především vymezuje postavení vyživovací povinnosti mezi ostatními manželskými povinnostmi. Druhá část je srovnáním české, slovenské …více
Abstract:
Name is the maimtenance duty between spouses and between divorced spouses. First part contains the czech, slovak and polish legal form of the beginning, extend, proceeding and ending of the maintenance duty between spouses. Second part contains a comparison of the czech, slovak, polish, german and italian legal form.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta