Mojmír Zetocha

Master's thesis

Komparace mobility pracovních sil v EA12 a USA z pohledu teorie optimální měnové oblasti

Comparison of Labor Mobility in the EA12 and the U.S. from the Perspective of the Theory of Optimum Currency Area
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Komparace mobility pracovních sil v EA12 a USA z pohledu teorie optimální měnové oblasti“ je určit, zda je situace na trzích práce z hlediska migrace, podle teorie optimální měnové oblasti příznivější na pracovním trhu EA12 nebo USA. První kapitola se zabývá teorií optimální měnové oblasti, druhá pak situaci na trhu práce v EA12 a USA a třetí pracovní migraci.
Abstract:
The thesis, "Comparison of Labor Mobility in the EA12 and the U.S. from the Perspective of the Theory of Optimum Currency Area" is to determine whether the labor markets in terms of migration, according to the theory of optimum currency area favorable labor market or the U.S. EA12. The first chapter deals with the theory of optimum currency area, the second labor market situation in the EA12 and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Kateřina Dvoroková
  • Reader: Zdeňka Holešinská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava