Mojmír Zetocha

Diplomová práce

Komparace mobility pracovních sil v EA12 a USA z pohledu teorie optimální měnové oblasti

Comparison of Labor Mobility in the EA12 and the U.S. from the Perspective of the Theory of Optimum Currency Area
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Komparace mobility pracovních sil v EA12 a USA z pohledu teorie optimální měnové oblasti“ je určit, zda je situace na trzích práce z hlediska migrace, podle teorie optimální měnové oblasti příznivější na pracovním trhu EA12 nebo USA. První kapitola se zabývá teorií optimální měnové oblasti, druhá pak situaci na trhu práce v EA12 a USA a třetí pracovní migraci.
Abstract:
The thesis, "Comparison of Labor Mobility in the EA12 and the U.S. from the Perspective of the Theory of Optimum Currency Area" is to determine whether the labor markets in terms of migration, according to the theory of optimum currency area favorable labor market or the U.S. EA12. The first chapter deals with the theory of optimum currency area, the second labor market situation in the EA12 and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Zdeňka Holešinská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava