Bc. Vladimír Filípek

Bakalářská práce

Aplikácia business intelligencie v manažérskom rozhodovaní

Application of business intelligence in managerial decision making
Abstract:
This work aims to outline the possibilities of data extraction, maintenance, processing and its utilisation to support a better business decision-making. The document describes different applications of corporate information system, which are essential sources of data in the enterprise. Later the document illustrates the production and the data quality assurance in those applications and principles …více
Abstract:
Cieľom práce je poukázať na možnosti získavania, udržiavania, spracovania dát a ich použitie pri podpore efektívneho procesného manažérskeho rozhodovania. V práci som popísal jednotlivé aplikácie podnikového informačného systému, ktoré sú základnými zdrojmi dát v podniku. Ďalej som popísal tvorbu a zabezpečenie kvality dát v uvedených aplikáciách a zásady ich ďalšieho spracovania s cieľom získať čo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Zsolt Pastorek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie