Jitka Georgievová

Bachelor's thesis

Kodaňská kritéria a jejich význam v procesu přijímání Turecka do EU

The Copenhagen Criteria and their significance for Turkey's accession into the EU
Abstract:
Bakalářská práce vysvětluje význam kodaňských kritérií. Tato kritéria hodnotí kandidáty na členství v EU podle třech aspektů: politický, ekonomický, legislativní. Toto hodnocení je každoročně publikováno Evropskou komisí pod názvem Zpráva o pokroku. Práce také popisuje přístupový rámec rámec kandidátských zemí do EU. Praktická část je zaměřena na Turecko, tzn. na plnění kodaňských kritérií Tureckem …more
Abstract:
This bachelor thesis explains the significance of the Copenhagen Criteria. These criteria evaluate candidates for EU membership according to three aspects: political, economic and legislative. This evaluation is published annually by the European Commission under the name Progress Report. The thesis also describes the EU accession process. The practical part of the paper examines Turkey's fulfillment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: Vlasta Adámková
  • Reader: Veronika Řehořová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15892