Bc. Jiří Skalský

Diplomová práce

Působení valence a arousalu emocí na zrakovou pozornost založenou na prostoru, objektu a rysu

The effect of valence and arousal of emotions on object- space- and feature-based visual attention
Anotace:
Značné množství studií již dokázalo sílu emocí ovlivňovat naši zrakovou pozornost. Přesto však doposud jen velmi málo z nich zaměřilo svou pozornost současně na dvě významné dimenze emocí, valenci i arousal. Stejně tak žádná ze studií nebere na zřetel jednotlivé procesy stojící za obecným pojetím zrakové pozornosti. V naší studii jsme se tedy pokusili prozkoumat blíže vztah mezi emocemi a zrakovou …více
Abstract:
A great number of studies has already shown the power of emotions to influence our visual attention. Yet until now only few of those studies focused their attention concurrently on two significant dimensions of emotions, valence and arousal. Also none of those studies takes to account each process that stands behind a general conception of visual attention. In our study we have tried to explore the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Porubanová
  • Oponent: Mgr. Miroslav Šipula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií