Bc. David Ďulík

Master's thesis

Implementation of Extensive Reading in Elementary School

Implementation of Extensive Reading in Elementary School
Abstract:
Tato magisterská práce hledá možnosti vytvoření a následného začlenění čtenářského programu do výuky anglického jazyka na 2. Základní škole v Jirkově. Čtyři kapitoly práce mohou být obsahově rozděleny do dvou hlavních částí. První z nich obsahuje popis situace ve zmiňované základní škole a nastiňuje důvod rozhodnutí k uskutečnění čtenářského programu. Další z kapitol se zaměřuje nejprve na teoretické …more
Abstract:
This master thesis seeks opportunities to create and subsequently include extensive reading into English curriculum of Základní škola Studentská in Jirkov. Four chapters may be divided in two main parts. The first one describes a situation in the school and outlines the reason for the decision to run the extensive reading programme in this school. Second chapter first focuses on benefits of reading …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavla Buchtová
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta