Bc. David Ďulík

Diplomová práce

Implementation of Extensive Reading in Elementary School

Implementation of Extensive Reading in Elementary School
Anotace:
Tato magisterská práce hledá možnosti vytvoření a následného začlenění čtenářského programu do výuky anglického jazyka na 2. Základní škole v Jirkově. Čtyři kapitoly práce mohou být obsahově rozděleny do dvou hlavních částí. První z nich obsahuje popis situace ve zmiňované základní škole a nastiňuje důvod rozhodnutí k uskutečnění čtenářského programu. Další z kapitol se zaměřuje nejprve na teoretické …více
Abstract:
This master thesis seeks opportunities to create and subsequently include extensive reading into English curriculum of Základní škola Studentská in Jirkov. Four chapters may be divided in two main parts. The first one describes a situation in the school and outlines the reason for the decision to run the extensive reading programme in this school. Second chapter first focuses on benefits of reading …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta