Bc. Sabina Pimková

Diplomová práce

Rozbor učebnic s ohledem na školní chemický pokus

Analysis of textbooks with regard to school chemical experiment
Anotace:
Předkládaná diplomová práce „Rozbor učebnic s ohledem na školní chemický pokus“ se zaměřuje na výzkum učebnic chemie určených pro základní školy (respektive pro žáky věkově odpovídající dnešnímu 2. stupni základní školy) a pro odpovídající ročníky gymnázií. Cílem práce bylo zhodnotit množství a prezentaci chemických pokusů v učebnicích, se kterými mají učitelé možnost pracovat v současné době, stejně …více
Abstract:
Diploma thesis „Analysis of textbooks with regard to school chemical experiment“ is focused on textbooks for the 8th and 9th year of lower secondary school (for the pupils in the age coresponding to these years of primary school) and for the lower grammar school. The aim of this diploma thesis was to analyze how the examined textbooks work with the issue of the school chemical experiment. The textbooks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy