Bc. Milan Fast

Master's thesis

Steve Jobs a úspěch značky Apple

Steve Jobs and the Apple Brand Achievements
Abstract:
Diplomová práce se zabývá úspěchem společnosti Apple a charismatickou osobností jejího zakladatele jako manažera – vizionáře s nepolevujícím tvůrčím potenciálem. Hlavním cílem je prokázat podíl jednotlivce, který je nekompromisním autokratickým vůdcem s prokazatelnými manažerskými kvalitami, na globálním úspěchu firmy. Klíčem k pochopení unikátnosti marketingové strategie společnosti Apple je celosvětově …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the achievements of Apple company and the charismatic personality of its founder Steve Jobs as a manager – visionary with endless creative potentials. The main objective consists in the substantiation of the share of an individual who is an uncompromising autocratic leader with proven managerial qualities in the global success of the company. The key to understand the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2016
  • Supervisor: PhDr. Ladislava Knihová, MBA
  • Reader: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní