Bc. Rebeka Maria Kasapidu

Bakalářská práce

Oděv jako umělecké dílo: Alexander McQueen a Hussein Chalayan

Clothing as an artwork: Alexander McQueen and Hussein Chalayan
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast módy a oděvu a na jejich možné propojení s uměním. Oděv je zde považován za umělecké dílo, které nese výtvarný odkaz, a návrhář za umělce, jenž do oděvu vnáší i své pocity a názory. Takový oděv se vyznačuje vysokou mírou umělecké hodnoty a návrhář pomocí něj reaguje na různé politické, etické či sociální problémy ve společnosti. Práce dále popisuje dílo a přínos …více
Abstract:
Focus of my bachelor thesis is put into area of fashion and clothing and its mutual connection with art. Occasionally we can understand clothing as artwork bearing the legacy of art and the designer as artist who attaches his/her own feelings and opinions. Such piece of clothing then shows how much artwork it can be. We can also see designers reacting to various political, ethical and social problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta