Yveta SZABÓOVÁ

Bachelor's thesis

Vznik, vývoj a současný stav australské angličtiny

The origin, development and present - day status of Australian English
Abstract:
The bachelor thesis deals with the origin, the development and the present day status of Australian English. The aim of this work is to explain the impact of the first settlers and Aboriginal inhabitants of Australia upon the nowadays linguistic situation in the continent down under. The thesis is divided into five main chapters. The first one deals with the origins of Australian English, the second …more
Abstract:
Bakakářská práce se zabývá vznikem, vývojem a současným stavem australské angličtiny. Cílem této práce je vysvětlit vliv prvních kolonistů a aboriginů australského kontinentu na dnešní jazykovou situaci u protinožců. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První se zabývá původem australské angličtiny, druhá kapitola obsahuje jazykové variace australské angličtiny na základě sociálních proměnných …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011
Identifier: 38731

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Robert Vorel, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SZABÓOVÁ, Yveta. Vznik, vývoj a současný stav australské angličtiny. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.