Yveta SZABÓOVÁ

Bachelor's thesis

Vznik, vývoj a současný stav australské angličtiny

The origin, development and present - day status of Australian English
Abstract:
The bachelor thesis deals with the origin, the development and the present day status of Australian English. The aim of this work is to explain the impact of the first settlers and Aboriginal inhabitants of Australia upon the nowadays linguistic situation in the continent down under. The thesis is divided into five main chapters. The first one deals with the origins of Australian English, the second …viac
Abstract:
Bakakářská práce se zabývá vznikem, vývojem a současným stavem australské angličtiny. Cílem této práce je vysvětlit vliv prvních kolonistů a aboriginů australského kontinentu na dnešní jazykovou situaci u protinožců. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První se zabývá původem australské angličtiny, druhá kapitola obsahuje jazykové variace australské angličtiny na základě sociálních proměnných …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011
Identifikátor: 38731

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Robert Vorel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZABÓOVÁ, Yveta. Vznik, vývoj a současný stav australské angličtiny. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.