Mgr. Jana Jakubíková

Rigorózní práce

Postavenie štátneho zástupcu v prípravnom konaní z hľadiska základných zásad trestného konania

Position of Public Prosecutor in the Preliminary Criminal Proceedings in Terms of Fundamental Principles of Criminal Procedure
Abstract:
The subject of my rigorous thesis is „Position of Public Prosecutor in the preliminary criminal proceedings in terms of fundamental principles of criminal procedure.“ In my rigorous work I have tried to explain the position of prosecutor in the preliminary proceedings, as well as the role of the prosecutor in the preliminary proceedings in terms of fundamental principles of criminal procedure.
Abstract:
V moje rigoróznej práci som sa zaoberala postavením štátneho zástupcu v prípravnom konaní, a rovnako tak aj postavením štátneho zástupcu v prípravnom konaní z hľadiska základných zásad trestného konania. Vzhľadom k tomu, že základné zásady trestného konania sú hlavným pilierom, na ktorom spočíva trestné právo procesné a práve na nich, hoci nie v rovnakej miere, sú vybudované všetky právne inštitúty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 3. 2011
  • Oponent: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo