Jaroslava ŘÍHOVÁ

Bakalářská práce

Využití SWOT analýzy v sebereflexi začínajícího učitele MŠ

Using SWOT Analysis in the Self-Reflection of a Novice Kindergarten Teacher
Anotace:
Tato bakalářská práce definuje pojmy jako učitel, začínající učitel, reflexe, sebereflexe a SWOT analýza. Cílem je zjistit, zda je marketingová strategie SWOT analýza vhodným nástrojem pro sebereflexi pro začínající učitele v mateřských školách. Diagramy SWOT analýzy byly rozdány respondentům a následně vyhodnoceny. Zkoumání probíhalo mezi studentkami 3. ročníku Západočeské univerzity na Pedagogické …více
Abstract:
This bachelor thesis defines words as teacher, novice teacher, reflection, self-reflection and SWOT analysis. The aim is to find out the SWOT marketing strategy is a suitable tool for self-reflection for novice teachers in kindergartens. SWOT analysis diagrams were distributed to respondents and subsequently evaluated. The study was carried out among the students in the 3rd year of studies of the University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHOVÁ, Jaroslava. Využití SWOT analýzy v sebereflexi začínajícího učitele MŠ. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy