Lenka SVÁTKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita pitné vody

Quality of Drinking Water
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce se zabývám pojmem vody. Věnuji se jejím vlastnostem, funkcím, důležitostí vody na Zemi a pro život člověka. Dále se zabývám chemickými vlastnostmi vody, jako je například složení molekuly vody, pH, tvrdost a podobně. Na dalších stánkách se snažím nastínit rozdělení vody podle několika kritérií. Popisuji požadavky na pitnou vodu jako jsou například požadavky chemické …více
Abstract:
In the theoretic part of my Bachelor´s Dissertation I deal with the conception of the water. I follow its properties, functions, importance of the water in the Earth and importance for the human life. Further I deal with the chemical properties of the water, for example the composition of the water molecule, pH, the water hardness and so on. On other pages I try to outline the division of the water …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Milena Kubrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÁTKOVÁ, Lenka. Kvalita pitné vody. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví