Michal BERENREITER

Bakalářská práce

Pohybové hry v tělesné výchově s prvky integrace žáků se speciálními potřebami (interaktivní DVD)

Motion games in physical education with integration elements of pupils with special needs (interactive DVD)
Anotace:
Bakalářská práce "Pohybové hry v tělesné výchově s prvky integrace žáků se speciálními potřebami" se zaměřuje na začlenění žáků se speciálními potřebami do různých typů pohybových her. Mým záměrem bylo navrhnout pohybové hry, kterých se mohou vedle dětí intaktních účastnit též děti se speciálními potřebami a tyto hry vyzkoušet v praxi. V bakalářské práci se nejprve věnuji teorii. Obsahem teoretické …více
Abstract:
The bachelor's thesis "Movement games in physical education with elements of integration of pupils with special needs" focuses on inclusion of pupils with special needs into several types of movement activities. I intended to design such games, that can be attended not only by intact children, but also by those with special needs, and test these activities in practice. In the first part of my bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERENREITER, Michal. Pohybové hry v tělesné výchově s prvky integrace žáků se speciálními potřebami (interaktivní DVD). Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport