Mgr. Lukáš Oleják

Bakalářská práce

Chráněné bydlení jako prvek transformace sociálních služeb pro jedince s mentálním postižením

Sheltered housing as a component of transformation of social services for individuals with mental disability
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá chráněným bydlením jako prvkem transformace sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jestli osobám s mentálním postižením více vyhovuje využívat služeb chráněného bydlení a zda se uživatelé této sociální služby dokáží lépe začlenit do společnosti. Hlavní metodou pro toto zjištění byl rozhovor s uživateli a zaměstnanci chráněného bydlení …více
Abstract:
The objective of my bachelor thesis is to deal with sheltered housing as a part of transformation of social services for people with mental disabilities. The aim of the thesis is to find out whether people with mental disabilities prefer to use the services of sheltered housing and whether these users are more capable to integrate into the society. The main method for this finding was an interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta