Mgr. Lucie Hejkrlíková

Diplomová práce

Vycházka v prvouce s využitím regionálních prvků na 1. stupni ZŠ

Countryside walk in science with use of regional elements at Primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vycházek na 1. stupni ZŠ v regionu Lanškrounska. Teoretická část vysvětluje základní pojmy k tématu, popisuje organizační formy vyučování v prvouce - především vycházku. Dále jsou uvedeny mezipředmětové vztahy prvouky, učivo prvouky v RVP ZV a ŠVP Rudoltice, základní informace o regionu Lanškrounska. Praktická část zahrnuje tři návrhy na vycházky v hodině prvouky …více
Abstract:
The thesis deals with walks in primary school in the region Lanškroun. The theoretical part explains the basic concepts of the topic, description of the organizational forms – in particular walk. The thesis contains also interdisciplinary relations, regional interconnection elements with RVP ZV and ŠVP Rudoltice, basic informatic about the region Lanškroun. The practical part contains three proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta