Polona Golob

Diplomová práce

Movement and Creativity

Pohyb a kreativita

Anotace:
The topic of this master thesis is to explore the methods and principles of movement education at the Department of Authorial Creativity and Pedagogy (KATaP). The Authorial Acting program in English started in 2015. Throughout the span of two years, movement classes are taught by three professors. All of them have different approaches, yet they strive towards the same goal – that students gain a higher …více
Abstract:
Tématem této magistrské práce je průzkum metod a principů pohybové výchovy, která je vyučována na Katedře Autorské tvorby a Pedagogiky (KATaP). Magisterské studium Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku začalo být vyučováno na DAMU v roce 2015. V průběhu dvou let jsou pohybové kurzy vyučovány třemi profesory. Všichni tři mají odlišné pojetí výuky, avšak usilují o společný cíl – aby …více
 

Klíčová slova

herecká průprava

Klíčová slova

herecké techniky

Klíčová slova

pohyb

Klíčová slova

pohybové umění

Klíčová slova

pohybová výchova

Klíčová slova

prostorové vnímání

Klíčová slova

herectví

Klíčová slova

jevištní pohyb

Klíčová slova

kreativita
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: Petra OSWALDOVÁ
  • Oponent: Michaela RAISOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 2. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna