Bc. Anna Urbanová

Diplomová práce

Malba pohybem, pohyb malbou.

Painting by movement, movement by painting.
Anotace:
Anotace: URBANOVÁ, Anna. Malba pohybem, pohyb malbou. Brno: pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2012. 44 s. Diplomová práce. Ve své práci se zabývám akčním uměním, především pak akční malbou v souvislosti s pohybem a tancem. Pro lepší pochopení podstatných souvislostí vývoje akčního umění se jim věnuji v úvodních kapitolách. Dále se ve své práci zmiňuji o tanci ve vztahu k estetice pohybu, prožitku …více
Abstract:
Annotation: URBANOVÁ, Anna. Painting by movement, movement by paiting. Brno: Faculty of Education Masaryk Universiti of Brno, 2012. 44 pp. I deal with the action art In my work, especially with action painting in the context with movement and dance. To better understand the essential context of the development of the action art I writte about it in the opening chapters of this issue. Furthermore, I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta