Theses 

Vnitrofiremní vzdělávání a jeho vliv na konkurenceschopnost firmy a motivaci zaměstnanců – Jan Mádr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan Mádr

Bakalářská práce

Vnitrofiremní vzdělávání a jeho vliv na konkurenceschopnost firmy a motivaci zaměstnanců

Company education and its impact on company's competitiveness and employees' motivation

Anotace: Cílem této práce je analyzovat vliv vnitrofiremního vzdělávání na motivaci zaměstnanců a na konkurenceschopnost podniku a dále předložit konkrétní příklady vnitrofiremního vzdělávání. Pro získání podkladů pro analýzu byl proveden průzkum s pracovním názvem "Vzdělávání - jeho kvalita a dopady`` zaměřený na tři skupiny respondentů - studenty, zaměstnance a vedoucí firem/personalisty. Práce se také věnuje konkrétním příkladům vnitrofiremního vzdělávání a předkládá také možnosti financování vnitrofiremního vzdělávání

Abstract: Aim of this thesis is to analyze impact of company education on company's competitiveness and employees' motivation and submit factual examples of company education. To obtain data for analysis, the survey titled "Education - its quality and impacts" centred on three main groups of informants - students, employees and employers/personnel officers - was carried out. Thesis also examines a few examples of company education and submits possibilities that companies can use for funding education of its employees

Klíčová slova: vzdělávání, konkurenceschopnost, motivace, zaměstnanci, firma, lidské zdroje, motivační teorie, konkurence, strategie, rozvoj, trénink, znalosti, schopnosti, management

Keywords: education, competitiveness, motivation, employees, company, human resources, motivation theory, competition, strategy, development, training, knowledge, skills

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Romana Lešingrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2008 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 9. 2018 19:42, 39. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz