Bc. Slováčková Slováčková

Master's thesis

Vysoká citlivost jako osobnostní rys

High Sensitivity as a Personality Trait
Abstract:
O vysoké citlivosti se v posledních letech hojně píše v populárních článcích a publikacích, nicméně za posledních 25 let od doby, co Elaine Aronová přišla s pojmem „Vysoce citlivá osoba“, proběhlo i spoustu výzkumů a studií na akademické půdě. Aronová vnímá vysokou citlivost jako osobnostní rys. V minulosti byla vysoká citlivost spojována se škálami neuroticismus a extraverze zjišťované pomocí dotazníku …more
Abstract:
High Sensitivity has been widely reported in popular articles and publications in recent years, but over the last 25 years, since Elaine Aron came up with the term "Highly Sensitive Person," there has been a lot of research. Aron perceives high sensitivity as a personality trait. In the past, high sensitivity has been associated with neuroticism and extraversion measured through the NEO-FFI questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2022
  • Supervisor: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
  • Reader: doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta