Bc. Václav Uhlíř

Bakalářská práce

Lesní majetek ve vlastnictví státu - vybrané otázky

State Owned Woodland Plots - selected questions
Anotace:
Státní lesní majetek je nedocenitelná hodnota, jak hospodářského charakteru, tak v rámci ochrany přírody a krajiny. Jako takový nelze zařadit a konstatovat, že by měla existovat pouze jediná oprávněná organizační jednotka státu, či právnická osoba, jíž by bylo svěřeno nakládání se státním lesním majetkem, na celém území státu. Jeho rozdělení na: · lesní majetek na území národních parků s příslušností …více
Abstract:
State forest property has a priceless value of economic as well as environmental character. This kind of property as such cannot be classified and it cannot be said that there should be only one governmental body or corporation authorized to manage state forest property in the whole country. The classification of state forest property to: - forest property in the territories of national parks where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem

Práce na příbuzné téma