Bc. Václav Uhlíř

Bachelor's thesis

Lesní majetek ve vlastnictví státu - vybrané otázky

State Owned Woodland Plots - selected questions
Abstract:
Státní lesní majetek je nedocenitelná hodnota, jak hospodářského charakteru, tak v rámci ochrany přírody a krajiny. Jako takový nelze zařadit a konstatovat, že by měla existovat pouze jediná oprávněná organizační jednotka státu, či právnická osoba, jíž by bylo svěřeno nakládání se státním lesním majetkem, na celém území státu. Jeho rozdělení na: · lesní majetek na území národních parků s příslušností …more
Abstract:
State forest property has a priceless value of economic as well as environmental character. This kind of property as such cannot be classified and it cannot be said that there should be only one governmental body or corporation authorized to manage state forest property in the whole country. The classification of state forest property to: - forest property in the territories of national parks where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2008
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Legal Questions of Land Register

Theses on a related topic