Bc. Jakub Leinberger

Diplomová práce

Zvýšení povědomí o značce firmy První Znojemská realitní kancelář s.r.o.

Increasing Brand Awareness company První Znojemská realitní kancelář s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace a konkurence na realitním trhu. Teoretická část je tvořena rešerší z oblasti marketingu, marketingové komunikace, analýzy prostředí, dotazníkového šetření a mystery shoppingu. Druhá část práce se zabývá analýzou současné situace společnosti. Výsledky dílčích analýz a metod jsou podkladem k vypracování návrhového řešení pro společnost. Jednotlivé …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of marketing communation and competition in the real estate market. The theoretical part is composed of recherches in marketing, marketing communations, analyses of environmental, questionnaire suervey and mystery shopping. The second part deals with the actual situation of the company. The results of particular analyses and methods are grounds for the creating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management